Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Национален регистър на обектите за бутилиране на натурални минерални, изворни и трапезни води
Закон:
Закон за водите
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на здравеопазването
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа данни за индивидуалния регистрационен номер на обекта, датата на неговата регистрация, адреса и вида на обекта, вида на бутилираната вода, търговкото наименование на лицето, което извършва дейността.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели