Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Национален регистър по инвазивна кардиология
Закон:
НАРЕДБА № 2 от 25.01.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Кардиология"
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на здравеопазването
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа статистически данни за общия брой на регистрираните пациенти, общия брой извършени процедури, както и данни за извършените процедури по видове
Законова разпоредба:
6.8. Лечебните заведения, в които се осъществява инвазивна кардиология, участват в общ регистър на национално ниво с данни за резултатите, включително и усложненията от извършените диагностични и интервенционални процедури.