Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Национален регистър за правна помощ
Закон:
Закон за правната помощ
Институция/Администратор на регистъра:
Национално бюро за правна помощ
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
В регистъра за правна помощ могат да бъдат намерени следните данни:
Името на адвоката определен и регисдтриран да осъществяват безплатна за клиентите правна помощ, регистрационният му номер, адвокатския съвет, адрес и телефон.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Национален регистър за правна помощ - кратко представяне

Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет.

За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на месец септември на предходната календарна година.
Законова разпоредба:
Чл. 31. Националното бюро за правна помощ води Национален регистър за правна помощ на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.
Чл. 32. (1) Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет.

(2) Националното бюро за правна помощ предоставя на адвокатските съвети информация за вписаните в регистъра по чл. 31 адвокати.