Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ ИЗДАДЕНИ ОТ ДНСК
Закон:
Не е открита законова разпоредба
Институция/Администратор на регистъра:
Дирекция за национален строителен контрол
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
В регистъра се вписват следните данни: РП №/дата; наименование на строежа; местонахождение.
Законова разпоредба:
Не е открита законова разпоредба