Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА БАЗОВИТЕ СТАНЦИИ НА МОБИЛНИТЕ ОПЕРАТОРИ
Закон:
В отговор на запитване от депутата Ваньо Шарков
Институция/Администратор на регистъра:
Дирекция за национален строителен контрол
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
В регистъра са вписани заповедта; наименованието на строежа; местонахождение; предприети дийствия; дата на насрочване на пермахването.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА БАЗОВИТЕ СТАНЦИИ НА МОБИЛНИТЕ ОПЕРАТОРИ

* публичният регистър ще се актуализира ежемесечно на 10-то число
* В публикуваното на сайта на ДНСК писмо изх. № РД - 2920-08-688/03.12.2010 са отразени данните за общия брой на издадените и изпълнени заповеди за премахване на незаконни базови станции на трите GSM оператора - М-тел, Глобул, Виваком
*Актуално към 10 Ноември 2011 година