Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на нещатни сътрудници
Закон:
Решение на 41-во Народното събрание
Институция/Администратор на регистъра:
Народно събрание на Република България
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Няма описание, но могат да бъдат намерени нещатните сътрудници по трите имена, степен на образование, област на образование.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Публичен регистър на нещатни сътрудници
Сътрудници към народните представители
Сътрудници към парламентарните групи
Сътрудници към постоянни комисии
Законова разпоредба:
Предполага се, че е с решение на 41 -во Народно събрание, но решението е неоткриваемо