Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на обществените библиотеки
Закон:
Закон за обществените библиотеки
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на културата
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа данни за наименованието, директора, адреса, телефона и електронната поща на библиотеката, интернет страницата на библиотеката
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Регионални библиотеки
Законова разпоредба:
Чл. 10. (1) Министерството на културата създава и поддържа публичен регистър на обществените библиотеки.

(2) За вписване в регистъра по ал. 1 се подава заявление, придружено с документи, удостоверяващи изискванията на чл. 8, ал. 1.