Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на предложенията за произвеждане на местен референдум
Закон:
Закон за пряко участие на гражадните в държавната власт и местното самоуправление
Институция/Администратор на регистъра:
Общински съвети (общо)
Законова разпоредба:
Чл. 27. (5) Председателят на общинския съвет организира създаването на публичен регистър, в който се завеждат предложенията за произвеждане на местен референдум.