Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на Комисия по нови и генетично модифицирани храни
Закон:
Закон за храните
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на здравеопазването
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът може да бъде открит, макар и трудно, на страницата на министерството в раздел Нормативни актове на главното меню. От този раздел, следва да се избере линк " нормативни актове на Е" - регулации на ГМО.
Публикуваният списък съдържа данните за ГМО, разрешени за употреба в ЕС
Законова разпоредба:
Чл. 23а, ал.1, т.6
Чл. 23а. (1) Към министъра на здравеопазването се създава Комисия по нови и генетично модифицирани храни, наричана по-нататък "комисията", която:
6. поддържа електронен регистър за дейността си в интернет страницата на Министерството на здравеопазването.