Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти
Закон:
Закон за кредитиране на студенти и докторанти
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на образованието, младежта и науката
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа данни за: Име на търговската банка, Адрес на търговската банка, БУЛСТАТ, Номер на типовия договор с министъра на образованието, младежта и науката, Дата на изменение на типовия договор, Дата на прекратяване на типовия договор
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
РЕГИСТЪР НА БАНКИТЕ, СКЛЮЧИЛИ ТИПОВ ДОГОВОР ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Законова разпоредба:
Чл. 6. (1) Кредитите по този закон се предоставят от банки, сключили с министъра на образованието, младежта и науката типов договор, уреждащ правата и задълженията на държавата и на банките във връзка с участието в системата за кредитиране на студентите и докторантите с държавна финансова подкрепа
..........
(5) Банките, подписали договор с министъра на образованието, младежта и науката, се включват в публичен електронен регистър, достъпен от електронната страница на Министерството на образованието, младежта и науката.