Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на данни за собствеността на печатни издания
Закон:
Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на културата
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Съгласно закона в началото на всяка календарна година издателите на периодични печатни произведения декларират действителната собственост. В сайта на Министерството на културата са публикувани списъци с данни за собствеността през 2010, 2011, 2012 и 2013 г. Регистърът съдържа: вид на печатното издание /вестник, списание/ и наименование на:
- изданието;
- юридическото лице - издател;
- действителен собственик /физическото лице/
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Документи по Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения /ЗЗДПДП/

Декларация по чл. 7а, ал. 3 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения /ЗЗДПДП/

Списък на подадените декларации по чл. 7а, ал. 3 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения /ЗЗДПДП/ - 2011 г.

Списък на подадените декларации по чл. 7а, ал. 3 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения /ЗЗДПДП/ - 2010 г.

Списък на подадените декларации по чл. 7а, ал. 3 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения /ЗЗДПДП/ - 2012 г.

Списък на подадените декларации по чл. 7а, ал. 3 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения /ЗЗДПДП/ - 2013 г.
Законова разпоредба:
чл.7а от закона
Препращане към подзаконов нормативен акт:
няма