Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на подводните културни ценности
Закон:
Закон за културното наследство
Институция/Администратор на регистъра:
Център за подводна археология
Законова разпоредба:
Чл. 22. Центърът за подводна археология:

1. подпомага министъра на културата при упражняването на неговите правомощия по провеждане на държавната политика в областта на опазването на културното наследство под вода;

2. координира дейностите, свързани с управлението и изследването на подводното археологическо наследство;

3. поддържа регистър на подводните културни ценности.