Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на пространствата за реализиране на културни събития на територията на гр. София
Закон:
Няма нормативна уредба.
Институция/Администратор на регистъра:
Столична община, Дирекция "Култура"
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Това е регистър, в който може да се направи преглед на популярни и на нетрадиционни локации в София, които са подходящи за провеждането на културни събития и не само. Регистърът показва какъв капацитет имат и на каква цена се наемат. Представени са зали и пространства както в популярни културни институции, така и в читалища и в бизнес обекти. Налице е контактна информация.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Документът съдържа информация за популярни и нетрадиционни локации в София, които са подходящи за провеждане на културни събития. Представени са зали и пространства, както в популярни културни институции, така и в читалища и в бизнес сгради. За всяко от местата в регистъра са посочени данни за контакт, площ на помещенията и капацитет, наличност и размери на сцена, налично оборудване, базова цена за наемане и ползване и др. Информацията е актуална към месец февруари 2017 г. Ако искате да предложите подходящо пространство за вписване в регистъра, може да се свържете с дирекция "Култура" на тел: 02/988 20 08 или на e-mail: dko_so@mail.bg