Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Областни администрации
Областна администрация - Благоевград
Областна администрация - Бургас
Областна администрация - Варна
Областна администрация - Велико Търново
Областна администрация - Видин
Областна администрация - Враца
Областна администрация - Габрово
Областна администрация - Добрич
Областна администрация - Кърджали
Областна администрация - Кюстендил
Областна администрация - Ловеч
Областна администрация - Монтана
Областна администрация - Пазарджик
Областна администрация - Перник
Областна администрация - Плевен
Областна администрация - Пловдив
Областна администрация - Разград
Областна администрация - Русе
Областна администрация - Силистра
Областна администрация - Сливен
областна администрация - Смолян
Областна администрация - Софийска област
Областна администрация - София
Областна администрация - Стара Загора
Областна администрация - Търговище
Областна администрация - Шумен
Областна администрация - Ямбол
Областна администрация Хасково
Регистър на военните паметници
Закон:
Закон за военните паметници
Институция/Администратор на регистъра:
Областни администрации
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
Законова разпоредба:
Чл. 6. (1) Координацията по въпросите на издирването, проучването, картотекирането, опазването, поддържането, възстановяването и изграждането на военните паметници в страната се осъществява от областна комисия "Военни паметници" към областния управител.

Чл. 7. Областната комисия по чл. 6 :

1. предоставя на министъра на отбраната постъпилата информация за военните паметници и оказва съдействие за издирването, проучването, опазването, поддържането, възстановяването и изграждането им;
2. предлага на министъра на отбраната военни паметници, които да бъдат обявени за културни ценности по реда на Закона за културното наследство;
3. води областен регистър и картотека на военните паметници;