Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
СПИСЪК НА ТЪРГОВЦИТЕ С ПРЕКРАТЕНО ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗКУПВАЧИ НА КРАВЕ МЛЯКО
Закон:
Закон за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на земеделието и храните
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
WORD ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа наименование на фирмата, населено място, номер на заповед за прекратяване на одобрението за изкуупуване на краве мляко.
Законова разпоредба:
АКОН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
В сила от 01.01.2007 г.

Обн. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.16 от 15 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.26 от 6 Април 2010г., изм. ДВ. бр.80 от 12 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г.

Чл. 53. Министерството на земеделието и храните създава и поддържа публичен електронен регистър на одобрените изкупвачи, който се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.