Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Национален регистър на членовете на БВС
Закон:
ЗАКОН за съсловната организация на ветеринарните лекари в България
Институция/Администратор на регистъра:
Български Ветеринарен Съюз
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Съдържа информация за 28 областни колегии - име на председателя, телефон и e-mail за контакти.
Законова разпоредба:
Чл. 12. (1) Националният съвет на БВС:
4. създава и поддържа публичен национален регистър на членовете на БВС

Чл. 14. (1) Главният секретар на националния съвет:
5. организира поддържането на интернет страницата и на регистъра на членовете на БВС и съхранява данните на хартиен и електронен носител;