Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на предложенията за произвеждане на национален референдум и инициативните комитети
Закон:
Закон за пряко участие на гражадните в държавната власт и местното самоуправление
Институция/Администратор на регистъра:
Народно събрание на Република България
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Не се поддържа този регистър
Законова разпоредба:
Чл. 10. (3) Председателят на Народното събрание организира създаването и воденето на публичен регистър, в който се вписват предложенията за произвеждане на национален референдум и инициативните комитети по ал. 1, т. 5, по ал. 2 и по чл. 11, ал. 2.