Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър на влезлите в сила решения и задължителни предписания
Закон:
Закон за защита от дискриминация
Институция/Администратор на регистъра:
Комисия за защита от дискриминация
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИЗИСКВА РЕГИСТРАЦИЯ
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Съдържа влезлите в сила решения и предписания на Комисията, разпределени в осем категории.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
няма
Законова разпоредба:
Чл. 47. Комисията за защита от дискриминация:
.........
7. поддържа публичен регистър за издадените от нея влезли в сила решения и задължителни предписания;
.............