Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Публичен регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 1 - 3
Закон:
Закон за пощенските услуги
Институция/Администратор на регистъра:
Комисия за регулиране на съобщенията
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа данни за:
-търговското наименование на пощенския оператор
- седалището и адреса на управление
- номера на удостоверението
- обхват на предоставяната пощенска услуга. Има се предвид дали операторът предоставя 1* Приемане на съобщения, подадени във физическа или електронна форма от подателя чрез електронни съобщителни средства и доставяне на тези съобщения на получателя като пощенски пратки
2* Куриерски услуги
3* Пряка пощенска реклама

Страницата предоставя възможност за бързо и разширено търсене по няколко критерия като например: наименование на пощенския оператор, номер на удостоверение, адрес, предоставяни услуги и т.н
Законова разпоредба:
Раздел IV
Ред и изисквания за извършване на неуниверсални пощенски услуги
Чл. 59. (1) Неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 1 - 3 се извършват след подаване на надлежно писмено уведомление по образец до Комисията за регулиране на съобщенията
(5) След като установи, че уведомлението е надлежно подадено, Комисията за регулиране на съобщенията вписва лицето в публичен регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 1 - 3, който се публикува на страницата на комисията в интернет.