Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър законопроекти
Закон:
Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
Институция/Администратор на регистъра:
Народно събрание на Република България
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа текстовете на всички регистрирани внесени за разглеждане законопроекти, заедно с мотивите на вносителите. Регистърът е подреден по дата на внасяне на законопроекта и регистрацията му в деловодството на Народното събрание.
Интерактивната страница, позволява търсене в регистъра по няколко различни критерия.
За всеки внесен законопроект за вписани данни за датата на внасяне, регистрационната сигнатура, името на вносителя, както и комисиите, към които е разпределен законопроекта.
Комисиите, които ще разглеждат конкретния законопроект са посочени с линкове, а от там, потребителите могат да проследят стенограмите на дебатите по текста в комисиите.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Регистърът съдържа текстовете и мотивите по внесените законопроекти.
Възможности за търсене:
Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
Търсене по един или няколко критерия
Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Законова разпоредба:
Чл. 66. (1) Законопроектите заедно с мотивите към тях се внасят до председателя на Народното събрание и незабавно се регистрират в публичен регистър "Законопроекти".